สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

           ขอเชิญ สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี และใช้สิทธิ์ เลือกนายกสมาคมฯ  ท่านใหม่ ทำหน้าที่แทน นายกสมาคม ฯ ท่านเดิม ที่จะ หมดวาระลง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ.โรงแรมเดอะบาซ่าร์ กรุงเทพ ฯ (ศุนย์การค้า สวนลุมไนท์บาซ่าร์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ)