ด้วยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย มีแผนงานจะดำเนินการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ ให้กับมัคคุเทศก์เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกภาษาให้กับมัคคุเทศก์ที่ต้องการเพิ่มเติมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 หรือ 3 ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงขอให้ท่านที่สนใจแจ้งความจำนง  โดยจะเป็นการเรียนรู้ระดับเบื้องต้น(Elementary) เช่นภาษาสเปน/เยอรมัน/ฝรั่งเศส/อิตาลี/รัสเซีย/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยภาษาใดมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมมากที่สุด จะได้รับพิจารณาอบรมก่อน ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาส ต่อไป การประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ไม่มีวันหมดเขตการรับสมัคร แต่จะใช้ผลสำรวจความต้องการ เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้เร็วที่สุด ตามลำดับความต้องการ และ ผู้ที่สนใจลงสมัครอบรมภาษาใดจะมีสิทธิ์สมัครได้เพียงภาษาเดียวเท่านั้นแต่จะได้รับสิทธิ์อบรมต่อเนื่องในระดับกลาง(Intermediate) และระดับสูง(Advanced)ต่อไป

เพื่อการสำรวจภาษาต่างประเทศที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรมในเบื้องต้น  โปรดแจ้งความจำนงไปที่ Line ID: wirotewilly 

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561