วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่โรงเเรมอัมรา สุรวงศ์ นายชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการอบรม SOS@Hotel สำหรับมัคคุเทศก์ ภายใต้สโลแกน “มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น”

โครงการอบรม SOS@Hotel เป็นหลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตที่สามารถใช้ได้จริงเมื่อประสบเหตุ มีการทดสอบก่อนจบหลักสูตรโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง มีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นผู้สอนและควบคุมการปฎิบัติอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการสูญเสียและช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที