ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯเข้าพบผู้ว่าการท่องเที่ยว เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการพัฒนายกระดับมัคคุเทศก์และร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความมั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ แห่งประเทศไทย และ กรรมการ สมาคมมัคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ เข้าพบ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) เพื่อแนะนำตัวในฐานะ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมในวาระใหม่และแสวงหาความวมมือ ในการสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อสรรค์สร้าง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย    โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยว อ่านต่อ

ประวัติสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

นับแต่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา อาชีพที่เจริญเติบโตควบคู่กันมากับการท่องเที่ยวไทย คือ มัคคุเทศก์ซึ่งก็ได้มีกลุ่มมัคคุเทศก์จัดพบปะสังสรรค์กันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 จึงเห็นควรว่าน่าจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ให้เป็นปึกแผ่น โดยดำริให้จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในหมู่มัคคุเทศก์รุ่นเก่า ๆ สมัยนั้นหลายคน ซึ่งสถานที่แห่งแรกที่มีการประชุมกันอย่างเป็นทางการคือ ร้านจิตรโภชนา เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่างหลักการและข้อบังคับในการก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพขึ้นมา พร้อมทั้งรวบรวมสมาชิกได้จำนวนประมาณ 50 คน หลังจากนั้น อ่านต่อ

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พบ บิ๊กโจ๊ก เพื่อหารือเรื่องการเร่งปราบปรามไกด์เถื่อนต่างชาติ ทำลายการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 15.30 น วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ เข้าพบ พลตำรวจโท สุรเชษฐ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแนะนำตัวในโอกาศ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ท่านใหม่ นอกจากนี้ยังได้ ขอความร่วมมือให้ สตม ช่วนคัดกรองบุคคลเข้าเมือง ที่แอบแฝงเข้ามาลักลอบประกอบอาชีพเป็น มัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาติ ( ไกด์เถื่อนต่างชาติ) หลอกลวงนักท่องเที่ยว อ่านต่อ

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ ลุย…! เสนอคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แก้ ระเบียบ การแต่งการของมัคคุเทศก์ และ จ็อบออเดอร์(Job Order)

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 - ข่าวสรุปมติเรื่องระเบียบ ฯ เกี่ยวกับการแต่งกายของมัคคุเทศก์และใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) จากการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมวินทรี รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยนายชาติ จันทนประยูร มีดังนี้ครับ.- 1. เรื่องเครื่องแต่งกาย เอาข้อความตามที่เสนอจากคณะอนุกรรมการร่างอนุบัญญัติ ฯ ไม่มีเปลี่ยนแปลง ( อ่านต่อ

เรื่องการสำรวจความต้องการการอบรมภาษาต่างประเทศประจำปี 2561 ถึง 2562

ด้วยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย มีแผนงานจะดำเนินการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ ให้กับมัคคุเทศก์เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกภาษาให้กับมัคคุเทศก์ที่ต้องการเพิ่มเติมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 หรือ 3 ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงขอให้ท่านที่สนใจแจ้งความจำนง  โดยจะเป็นการเรียนรู้ระดับเบื้องต้น(Elementary) เช่นภาษาสเปน/เยอรมัน/ฝรั่งเศส/อิตาลี/รัสเซีย/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยภาษาใดมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมมากที่สุด จะได้รับพิจารณาอบรมก่อน ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาส ต่อไป การประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ไม่มีวันหมดเขตการรับสมัคร แต่จะใช้ผลสำรวจความต้องการ เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้เร็วที่สุด ตามลำดับความต้องการ และ ผู้ที่สนใจลงสมัครอบรมภาษาใดจะมีสิทธิ์สมัครได้เพียงภาษาเดียวเท่านั้นแต่จะได้รับสิทธิ์อบรมต่อเนื่องในระดับกลาง(Intermediate) และระดับสูง(Advanced)ต่อไป เพื่อการสำรวจภาษาต่างประเทศที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรมในเบื้องต้น  โปรดแจ้งความจำนงไปที่ Line ID: wirotewilly  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 1 อ่านต่อ

องค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้”โขน (KHON)”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)

เมื่อวันพฤหัสบดี  เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย โขน (KHON) ประเทศไทย ถูกประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) การขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ UNESCO มีทั้งหมด อ่านต่อ