ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมพระยาดำรงฯ พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย

หากกล่าวถึง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” เชื่อว่าหลายต่อหลายคนคงนึกถึงผลงานของท่านในด้านประวัติศาสตร์และการบุกเบิกงานโบราณคดี โดยท่านได้ทรงนิพนธ์หนังสือต่างๆที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมาย จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” สำหรับประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้น ทรงเป็นพระโอรส พระองค์ที่ 57 ในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุม พระสนมเอก เมื่อวันเสาร์ เดือน 7 แรม 9 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระราชทานนาม พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเริ่มเข้ารับราชกาล เป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก อ่านต่อ

ประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”article

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม เมื่อวันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 พระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลดิศกุล 「พระประวัติ」 「ประสูติ」 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 57 อ่านต่อ

สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ

    สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ไกด์ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยเห็นว่ารัฐควรหันมาสนับสนุนและส่งเสริมไกด์ไทยให้มากขึ้น วันนี้ (9 ก.ค.60) นายจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์และชมรมมัคคุเทศก์ ทั่วประเทศ ร่วม 11 สมาคมและชมรม ได้ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวล ถึงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่มีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ โดยกล่าวว่า มัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางที่มีสัญชาติไทยนั้น มีศักยภาพและจำนวนมากเพียงพอ ที่จะสื่อสารภาษากับชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ แม้รัฐบาลจะมีการกล่าวอ้างว่าเพื่อให้มัคคุเทศก์ต่างด้าวมาสอนภาษาหลัก 3 ภาษา คือ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว อ่านต่อ

กีฬา 5 ฝ่าย

「กีฬา 5 ฝ่าย」 กีฬา 5 ฝ่าย กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ atta สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ลดปัญหาขัดแย้ง ใน ระหว่างองค์กร ในวงการอุสาหกรรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ

นายกสมาคม ร่วมเปิดโครงการ “มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น”

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่โรงเเรมอัมรา สุรวงศ์ นายชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการอบรม SOS@Hotel สำหรับมัคคุเทศก์ ภายใต้สโลแกน "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น" โครงการอบรม SOS@Hotel เป็นหลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตที่สามารถใช้ได้จริงเมื่อประสบเหตุ มีการทดสอบก่อนจบหลักสูตรโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง มีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นผู้สอนและควบคุมการปฎิบัติอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการสูญเสียและช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที อ่านต่อ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้อนรับเที่ยวเรือปฐมฤกษ์ Majestic Princess

วันที่ 21  มิถุนายน 2560 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวการมาเยือนประเทศไทยของเรือ Majestic Princess พร้อมต้อนรับการเดินทางสู่ประเทศไทย และกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) การส่งเสริมท่องเที่ยวเรือสำราญ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและมีความสนใจเฉพาะด้านเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สมาคมการเดินเรือสำราญใหญ่ที่สุดของโลก (Cruise Lines International Association : CLIA) ระบุว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเรือสำราญสูงขึ้นเรื่อยๆ อ่านต่อ